Over NBA Open

Bij NBA Open gaat het om nieuwe verbindingen. We laten de oude structuren los en gaan samen op zoek naar een nieuwe cultuur, die de basis zal vormen voor de faculties en communities die we op termijn gaan vormen. Daarvoor organiseerden we in fase 1 een groot aantal events om met elkaar in gesprek te gaan en om op te halen wat er bij de leden leeft en hoe zij de (nieuwe) rol van de NBA daarbij zien.

Tijdens de Creatieve Conferentie op 17 juni 2019 hebben we ter afronding van fase 1 de informatie gedeeld die is opgehaald tijdens de events (toekomsttafels). Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst, de analyse van hetgeen is opgehaald en de verslagen van de NBA Open events zijn opgenomen op de Blogspagina.

  Het opgehaalde geluid van Fase 1 

Fase 2 van start met design labs

Vanaf juli gaan drie design labs van start: Design Lab Faculties, Design Lab Communities en het Design Lab Fellowship. Deze design labs, bestaande uit 8 leden, werken de (verschillende) vraagstukken betrekking hebbend op de nieuwe governance van de beroepsorganisatie verder uit. Hierbij zullen zij zich in eerste instantie richten op de randvoorwaarden en het basisontwerp van communities en faculties. Maar ook vragen als: hoe stellen we communities en faculties samen; hoe borgen we de pbo-taak en hoe geven we invulling aan het begrip 'fellowship binnen de NBA' komen aan de orde.

Inbreng van alle leden 

In het kader van NBA Open worden alle leden betrokken bij het ontwerpen van de faculties en communities. Daarvoor richten we per design lab een online klankbordgroep in op deze website. Op dit online platform worden ideeën en concepten van de design labs gedeeld. Hier vinden discussies plaats, kunnen leden zelf documenten plaatsen, meningen delen en reageren op polls etc. Meld je aan en bepaal mee hoe NBA 3.0 er uit komt te zien.

  Doe mee met de design labs 

Fase 3 Pilotfase

In november, na de Creatieve Conferentie II, start Fase 3 waarin proefgedraaid wordt met een beperkt aantal communities en faculties. Een pilot die loopt tot maart 2020, waarna deze wordt geëvalueerd. Definitieve besluitvorming over de nieuwe governance vindt plaats in de ALV van juni 2020. De ervaringen uit de pilots worden daarin meegenomen.