Design Lab Communities

   Meld je aan voor de klankbordgroep   

Over Communities

Communities komen tot stand op initiatief van de leden zelf. Dat kan een thema of sector zijn, maar ook een regionale verbondenheid (zoals een afdeling). Zij zijn gericht op de kennisontwikkeling van de beroepsbeoefenaar. Kennis die ten goede komt aan de leden. Een community betrekt naast leden ook relevante stakeholders bij haar activiteiten. Communities kennen een programmaraad die wordt gekozen uit eigen kring en worden door het bureau ondersteund.

Over het design lab Communities

Het Design Lab Communities zal zich in eerste instantie richten op de randvoorwaarden die gelden voor communities. Ook worden de verschillende soorten communities en daarbij gewenste middelen meegenomen. Vragen die verder binnen het design lab aan de orde komen hebben betrekking op: de doelstellingen van communities, de concrete output (producten) en de rol van het NBA-bureau ten opzichte van communities.

Over de klankbordgroep

Om zoveel mogelijk leden te betrekken bij de verdere invulling van toekomstige NBA-communities kunnen leden reageren via de online klankbordgroep Communities. Geef je mening, stem via polls en praat mee over bijvoorbeeld een eventueel community-lidmaatschap voor niet-leden. 

   Meld je aan voor de klankbordgroep   

<Afmeldlink>

  • Your searchquery didn't return any results.
Cookie settings