Design Lab Faculties

   Meld je aan voor de Klankbordgroep   

Over de Faculties

De toekomstige faculties vormen in de nieuwe structuur de centra van beroepsontwikkeling en zij slaan een brug tussen enerzijds wet- en regelgeving en vaktechniek en anderzijds de beroepspraktijk. Binnen de faculties vinden leden elkaar op grond van de aard van hun beroepsmatige activiteiten en de omgeving waarin deze wordt uitgeoefend. Doel van deze faculties is niet primair ‘het behartigen van belangen’ maar het bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht. 

Vooralsnog onderscheiden we de volgende faculties:

  • Audit & Assurance;
  • Accounting & Reporting (samenstellen);
  • Business & management (interne beheersing, governance, performance management en financiering) ;
  • Ethiek (ontwikkelen van een kritische, eigenstandige beroepshouding). 

Over het Design Lab Faculties

Het design lab richt zich in eerste instantie op het basisontwerp van faculties. Vragen die daar bij spelen zijn: wat is de doelstelling, wat wordt hun taak, wat krijgen én brengen de faculty-leden en hoe verhouden de faculties zich tot de PBO-taken van de NBA. Het antwoord hierop vormt uiteindelijk mede de basis voor het te ontwikkelen Faculty Reglement, een eindproduct van het design lab. 

Over de klankbordgroep Faculties

Om zoveel mogelijk leden te betrekken bij het ontwerp van faculties is de online Klankbordgroep Faculties gestart. Wat voor concrete producten verwacht jij van de faculties en wat draag jij zelf bij. Welke onderwerpen zouden daar aan de orde moeten komen en hoe betrekken we externe stakeholders. Deel je mening, doe mee aan de polls en beslis mee over je toekomstige beroepsontwikkeling.

   Meld je aan voor de Klankbordgroep   

 

<Afmeldlink>

  • Your searchquery didn't return any results.