Pilot Faculty Cultuur, Ethiek en Gedrag

In de voorstellen voor de nieuwe governance worden vier faculties benoemd: Cultuur, ethiek & gedrag, Accounting & Reporting, Audit & Assurance, Business & Management.

Aan de faculty Cultuur, Ethiek en gedrag zullen alle leden deelnemen. Daarom is deze faculty uitgekozen voor de pilot.

De pilot bestaat uit twee delen:

  1. Het proefdraaien met het facultybestuur waarin leden en experts die geen lid zijn van de NBA zitting zullen nemen.
  2. Het uitvoeren van een onderzoek naar een inhoudelijk onderwerp en het kweken van awareness bij leden over dit onderwerp.

Het facultybestuur gaat zich richten op de vraag:

Op welke wijze en met welke thema’s kan  de faculty op dit thema het beroep de juiste kant op laat bewegen.

Het facultybestuur bestaat uit:

  • Margreeth Kloppenburg
  • Boudewijn de Bruin
  • Malika Bensellam-Bouhtala
  • Endymion Struijs
  • Richard van Hienen
Onderzoek naar Bias bij accountants en financials

Het inhoudelijke onderwerp waarmee we aan de slag gaan is Bias bij professionele oordeelsvorming. Vanaf januari 2020 is hiervoor een onderzoek uitgezet onder de leden.  Om na te gaan in hoeverre persoonlijkheidskenmerken van accountants en financials leiden tot onbewuste vooringenomenheid bij professionele oordeelsvorming

   Vul het onderzoek in   

Kom naar de bijeenkomst over vooringenomenheid en professionele oordeelsvorming

Tijdens twee bijeenkomsten, op 11 maart 2020 en 8 april, worden de bevindingen teruggekoppeld aan de leden. Psycholoog en wetenschapper Andreas Wismeijer, docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie, houdt daarbij een lezing over  persoonlijkheidspsychologie en psychologie van bias. Ook zet hij de persoonlijkheidskenmerken van accountants en financials af tegen die van de genmiddelde Nederlander. 

  Meld je aan voor de bijeenkomst   

Cookie settings