Pilot Faculty Ethiek, Cultuur & Gedrag

In de voorstellen voor de nieuwe governance worden vier faculties benoemd: Ethiek, cultuur & gedrag, Accounting & Reporting, Audit & Assurance, Business & Management.

Aan de faculty Ethiek, cultuur & gedrag zullen alle leden deelnemen. Daarom is deze faculty uitgekozen voor de pilot.

De pilot bestaat uit twee delen:

  1. Het proefdraaien met het facultybestuur waarin leden en experts die geen lid zijn van de NBA zitting zullen nemen.
  2. Het uitvoeren van een onderzoek naar een inhoudelijk onderwerp en het kweken van awareness bij leden over dit onderwerp.

Het facultybestuur gaat zich richten op de vraag:

Op welke wijze en met welke thema’s kan  de faculty op dit thema het beroep de juiste kant op laat bewegen.

Het facultybestuur bestaat uit:

  • Margreeth Kloppenburg
  • Boudewijn de Bruin
  • Malika Bensellam-Bouhtala
  • Endymion Struijs
  • Richard van Hienen
Onderzoek naar Bias bij accountants en financials

Het inhoudelijke onderwerp waarmee gewerkt is, is Bias bij professionele oordeelsvorming. Vanaf januari 2020 is hiervoor een onderzoek uitgezet onder de leden.  Om na te gaan in hoeverre persoonlijkheidskenmerken van accountants en financials leiden tot onbewuste vooringenomenheid bij professionele oordeelsvorming.

De uitkomsten zijn op 11 maart 2020 teruggekoppeld door psycholoog en wetenschapper Andreas Wismeijer, docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Hierbij heeft hij de persoonlijkheidskenmerken van accountants en financials afgezet  tegen die van de gemiddelde Nederlander.

Uitkomsten van de pilot

Uitkomsten deel 1 pilot

Uitkomsten deel 2 pilot

Samenvatting en tips voor faculties

 

Cookie-instellingen