Community Zorg

De pilot community zorg geeft inzicht in hoe bestaande gremia, met behoud van hun huidige toegevoegde waarde, getransformeerd kunnen worden naar communities. Deze pilot richt zich op de zorgsector. De zorgsector is een keten van:

·         Zorgvrager/gebruikers

·         Zorgaanbieders (Coziek); en

·         Financiers (verzekeraars/APZ en gemeenten/SDO)

met langs verschillende lijnen een grote verscheidenheid en verschillende rollen van financials bij ketenpartijen. Binnen deze sector zijn ca. 3.000 leden actief.

De voornaamste doelstellingen van deze pilot zijn:

  • Kennisdeling en samenvoegen van activiteiten om de ontwikkeling van leden binnen deze sector stimuleren.
  • Leden binnen de sector meer met elkaar verbinden.
  • De zichtbaarheid van de NBA binnen de sector vergroten.
  • Samenwerking binnen de sector en met zusterorganisaties versterken.

De pilot geeft hiermee inzicht in hoe de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de sector verbeterd kan worden en de maatschappelijke relevantie versterkt kan worden.

Meld je aan voor de community Zorg waar leden meningen en informatie kunnen delen via dit platform. 

Interessante artikelen

Lees het artikel 'Kabinet neemt maatregelen tegen misstanden bij zorgaanbieders' op Accountant.nl. Hierin staat ook dat de NBA samen met IGJ en NZa het gesprek voortzetten over de kwaliteitsverbetering van accountants in de zorg.
In het artikel 'Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties' legt Richard Knops de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Cookie settings