Community Internal audit

De pilot community internal audit geeft inzicht in hoe bestaande gremia, met behoud van hun huidige toegevoegde waarde, getransformeerd kunnen worden naar communities.

Internal auditing biedt onafhankelijke en objectieve assurance- en adviesdiensten, die bedoeld zijn om meerwaarde te leveren en de activiteiten van een organisatie te verbeteren. De internal auditfunctie helpt een organisatie haar doelstellingen te realiseren door op basis van een systematische en gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van de processen van governance, risicomanagement en beheersing te evalueren en te verbeteren.

Veel intern en overheidsaccountants voeren internal audit opdrachten uit bij de organisaties waar zij werken. Hierbij werken zij nauw samen met de leden van IIA Nederland (RO, CIA, etc.) en NOREA (RE, CISA, etc.).

Deze pilot richt zich in eerste instantie op het verder intensiveren van de reeds bestaande samenwerking met IIA Nederland en NOREA. Hiermee wordt het mogelijk om:

·         Kennisdeling en ontwikkeling van leden met betrekking tot internal audit te stimuleren.

·         Leden en niet-leden meer met elkaar te verbinden.

·         De zichtbaarheid van de NBA te vergroten.

De pilot geeft hiermee inzicht in hoe de kwaliteit van de beroepsuitoefening verbeterd kan worden en de maatschappelijke relevantie versterkt kan worden.

 

Wilt u zich aansluiten bij deze community? Mail dan naar Johan Scheffe RA RO CIA, secretaris van de ledengroep intern en overheidsaccountants van de NBA.

Cookie settings