Accounttech

De kennisgroep is eind 2018 opgericht en liep hiermee voor op de huidige governance-ontwikkelingen. Inmiddels zijn ruim 300 experts lid van Accounttech. LinkedIn wordt hierbij gebruikt als platform om de deelnemers te verbinden.

Accounttech is voor de NBA een belangrijke leerschool geweest voor community-ontwikkeling. Daarom is dit initiatief bij de pilotfase van de governance betrokken. Ook het onderwerp van deze community leent zich bij uitstek voor het experimenteren met de samenwerking tussen wetenschap, overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Dit heeft ook positieve effecten op de kennisontwikkeling van onze leden.  

Naast de algemene doelen van Accounttech, zijn de doelen van de pilot:

  • Het verbinden van leden en niet-leden
  • Inzicht krijgen in de huidige stand van de toegepaste technologie en kennis daar over binnen de sector
  • Het stimuleren en co-creëren van de ontwikkeling van de leden

Uitkomsten van de pilot

Accounttech heeft inzicht gegeven in de do’s en don’ts voor zowel de opstart als de eerste groeifase bij het opzetten van een community. Het creëren en uitbreiden van betrokkenheid begint klein en is een erg arbeidsintensief proces. Een tweede leerpunt waren de schaalbare ambities. Het begin was weliswaar klein maar groei werd vooral gerealiseerd door de ambities steeds wat groter te maken, afhankelijk van de inzichten die ontstonden. Ook het werken met een ‘dedicated team’ en ambassadeurs zijn een belangrijke voorwaarden voor succes.

Met betrekking tot het ontwikkelen van leden bleek het lastiger dan verwacht om de inzichten om te zetten naar concrete leer- of ontwikkelprogramma’s. Het vertalen van inzichten naar concrete acties om de beroepsuitoefening te verbeteren moet nog verder vorm krijgen. LinkedIn bleek als digitaal platform te beperkt om dit te ondersteunen.

Vervolg

De activiteiten van Accounttech worden voortgezet. Deze community zal zich blijven ontwikkelen. Met betrekking tot de governance zal deze community vooral gebruikt gaan worden om de samenwerking tussen faculties en andere communities verder te detailleren. Daarnaast gaat deze community inzicht geven in hoe het bureau die samenwerking kan waarborgen. Ook moet de kennis uit deze community nog meer ingezet gaan worden om de beroepsuitoefening van leden te versterken.

Contact

Wil je meer weten? Kijk op de speciale Accounttech-pagina of neem contact op met Ilja Vrolijk: i.vrolijk@nba.nl

 

Cookie settings