NBA Open 1e fase: van feedback tot design lab

774 keer bekeken 1 comments

Wat gebeurt er allemaal rond de campagne NBA Open en hoe vergaat het de design labs? Wat vond er plaats bij de verschillende evenementen? Wie waren er en wat is er uitgekomen? Wat was opvallend? Welke ideeën leefden er? 

Op deze pagina vind jij hierover alle informatie. Klik door naar jouw event voor de foto's of de video. Lees de blogs van de deelnemers. Geef jouw mening of doe mee aan een poll.

 

 

In maart van dit jaar startte NBA Open om met behulp van de input van leden vorm te geven aan de nieuwe inrichting van de NBA. We spraken 790 leden en de input bleek zeer waardevol.

De NBA organiseerde in het kader van de NBA Open-campagne negenentwintig bijeenkomsten, waarbij NBA-leden onder meer deelnamen aan lunch- en dinersessies, 'NBA Cafés', workshops mindfulness, plastic vissen op de Amsterdamse grachten, bierproeverijen, hardloopclinics, golf, een motortocht en een 'vollemaanwandeling'. Met vijfentwintig vragen, een recorder, een open houding en een luisterend oor zijn vijf moderators en NBA-medewerkers door het land getrokken om feedback van de leden van de beroepsorganisatie op te halen.

De opkomst gedurende de eerste zes maanden van de NBA Open-campagne is volgens de NBA wat lager dan gehoopt. Op de NBA Open-sessies sprak de NBA 213 accountants. In dezelfde periode bezochten Bas Westerweel en de andere moderators van NBA Open ook veel reguliere NBA-bijeenkomsten (Afdelingen, Young Prof Arena, diploma-uitreikingen). Ook vonden er interviews plaats met individuele accountants. In totaal is er gesproken met met 790 accountants. 

De feedback van de deelnemers over de campagne was zeer positief. Mid-juni was de afronding van de reeks NBA Open-sessies en organiseerde de NBA, voorafgaand aan de ledenvergadering, een 'creatieve conferentie'. Tijdens deze bijeenkomst werd de input die opgehaald werd tijdens de NBA Open-campagne doorgesproken. Meerdere leden spraken de wens uit om door te gaan met de bijeenkomsten. NBA-directeur Harm Mannak gaf eerder al aan dat hij daar positief tegenover staat en met dit soort bijeenkomsten toe wil werken naar een "andere relatie" met de leden.

De opbrengst

Tijdens de NBA Open-sessies is uren aan gesproken woord, stapels aan bierviltjes, blogs, rapporten, verslagen, woordenwolken en beeldmateriaal opgehaald. Na grondige analyse kan deze feedback volgens de NBA worden onderverdeeld in een vijftal centrale aandachtsgebieden, die bij het vormgeven van de communities en faculties leidend moeten zijn:

1. Identiteit en imago. Het imago van de accountant is niet zonder smet, en de verbondenheid met de identiteit van de NBA lijdt daaronder. Er is een grote behoefte om naast trots te zijn op het relevante beroep, ook trots te zijn op de beroepsorganisatie.

2. Regeldruk. De NBA wordt door veel leden gezien als sterk sturend met een overdaad aan ingewikkelde regels en te weinig uitleg: waarom zijn deze regels nu écht van belang? Er is echter ook veel waardering voor de NBA als kennisbolwerk waarop teruggevallen kan worden.

3. Gezien en gehoord worden. Wij zijn óók leden, wij zijn óók mensen en hebben het recht door onze beroepsorganisatie gekend te worden. Natuurlijk zullen leden zelf ook moeten contribueren: wij zijn zelf de NBA, zélf verantwoordelijkheid nemen. NBA Open wordt gewaardeerd, maar gaat de NBA er echt iets mee doen? En: nu de NBA open is, kan ze natuurlijk nooit meer dicht gaan.

4. Behoefte aan soft skills en services, en persoonlijke groei. De mindfulness-sessies waren de grote on- en offline hit van NBA Open en belichamen het uitgesproken verlangen van veel leden naar groei op andere dan financiële dimensies: we kunnen cijferen, maar kunnen we ons ook tot anderen verhouden, communiceren, kwetsbaar zijn? En is het mogelijk dat de NBA – naast de reeds bestaande serviceorganisaties- voorziet in de behoefte aan concrete producten, services en handreikingen?

5. De toekomst. Wat brengt de toekomst voor het vak? Hoe houd je ook de jonge professionals aangehaakt? Hoe kunnen we échte verbinding tot stand brengen tussen jong en oud? Welke rol speelt Data Science en hoe verhoudt ons vak zich daartoe in de toekomst?

De volgende fase

Harm Mannak is positief over de komende fase. "De wijze waarop wij onze leden nu benaderen is nieuw, en we hadden daarom ook wel verwacht dat veel leden eerst even de spreekwoordelijke kat uit de boom zouden kijken. Ook al hadden we graag nog meer leden gesproken, het lukt ons nu al om veel beter zicht te krijgen op hoe er door leden tegen de NBA wordt aangekeken en wat accountants van hun beroepsorganisatie verwachten. We hebben veel indrukwekkende verhalen gehoord, evenals concrete verwachtingen. Het is nu aan de NBA om de verbinding te maken tussen wat de samenleving verwacht, wat de leden verwachten en wat de wetgever van de beroepsorganisatie verwacht. Die handschoen pakken we op in de wetenschap dat leden bereid zijn om mee te denken hoe die verbinding tot stand moet worden gebracht."

Eind oktober is de volgende creatieve conferentie. "In de komende maanden wordt er hard gewerkt in de design labs aan het verder vormgeven van onze toekomst als beroepsgroep. Ik ben er trots op dat we zover zijn gekomen en kijk reikhalzend uit naar wat er staat te gebeuren. Ik vind het mooi dat leden en het bureau samenwerken aan de totstandkoming van een structuur die ontwikkeling en innovatie faciliteert en stimuleert en die bijdraagt aan een klimaat, waarin naast alle inhoudelijke kennis ook leiderschap, daadkracht en vernieuwingsbereidheid vanzelfsprekende begrippen zijn", aldus Mannak.

» Verslag creatieve conferentie
» Vernieuwingsagenda NBA

 

Images

Woordwolk 1: opgehaalde geluid

Woordwolk 2: opgehaalde geluid

Film van de Creatieve Conferentie

Comment

Twitter

1  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
J.N. Weezenberg June 28, 2019

Op de bijna vijftig speciale NBA Open-bijeenkomsten sprak de NBA 213 accountants, dat is minder dan vijf per sessie
What more is there to say.....

Cookie settings