Creatieve Conferentie als afronding NBA Open en start ‘design labs’

269 keer bekeken 0 comments

Wat gebeurt er allemaal rond de campagne NBA Open en hoe vergaat het de design labs? Wat vond er plaats bij de verschillende evenementen? Wie waren er en wat is er uitgekomen? Wat was opvallend? Welke ideeën leefden er? 

Op deze pagina vind jij hierover alle informatie. Klik door naar jouw event voor de foto's of de video. Lees de blogs van de deelnemers. Geef jouw mening of doe mee aan een poll.

 

 

Als afronding van de reeks NBA Open-sessies organiseerde de NBA, voorafgaand aan de ledenvergadering, een Creatieve Conferentie, in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Dagvoorzitter van de conferentie was Bas Westerweel van adviesbureau Knyfe Ealdormann, het bureau dat ook nauw betrokken is bij opzet en uitwerking van ‘NBA Open’. Veel van de deelnemers bezochten eerder een NBA Open-sessie en toonden zich daarover positief.

Het plan van de NBA om te gaan werken vanuit faculties en communities, in plaats van de huidige ledengroepstructuur, is positief ontvangen bleek uit de input tijdens NBA Open. Ook de deelnemers aan de conferentie waren positief. Wel werd gesuggereerd om naast leden ook stakeholders en de maatschappij te betrekken; een gedachte die past in de hervormingsplannen van de beroepsorganisatie.

Praktische ondersteuning

Met name in de mkb-praktijk hebben leden behoefte aan meer praktische ondersteuning. Ook zou de beroepsorganisatie zich meer kunnen richten op regionale bijeenkomsten, gezien de vaak hoge opkomst bij afdelingsvergaderingen.

Innovatie-expert Menno Lanting was keynote spreker van de conferentie. Volgens hem staat de NBA in haar transitie zeker niet alleen, maar zijn er veel beroepsorganisaties die hetzelfde doormaken. De verbindingsgedachte die het uitgangspunt is van het governancetraject, past helemaal bij een nieuwe generatie. Steeds meer organisaties werken met hoogwaardige communities om de beste mensen in te zetten voor hun opdrachten.

Tijdens de conferentie gaf ‘Denker des vaderlands’ Daan Roovers telkens in korte video’s haar visie gaf op een aantal thema’s als communities, trots en creativiteit. Zij pleitte onder meer voor het streven naar een gezamenlijke ambitie.

Zender, verbinder, ontvanger

NBA-directeur Harm Mannak schetste in kort bestek het verandertraject dat de NBA aan het doorlopen is. Drie woorden staan bij de rol van de beroepsorganisatie centraal: zender, verbinder en ontvanger. Naast de pbo-taak, die blijft, is er veel behoefte bij leden om gezien en gehoord te worden. Ook worden veel vragen gesteld over de bijdrage vanuit de NBA aan soft skills en services, waarbij wel gewaakt moet worden voor spanning met bestaande service-organisaties.

Tijdens de NBA Open-sessies bleek verder dat leden soms eenzaamheid in het werk ervaren en behoefte hebben aan een veilige omgeving om dat werk te verrichten. Reden voor de NBA om in het vervolg van het governancetraject niet alleen in te zetten op het invullen van de faculties en communities, maar ook op het begrip ‘fellowship’; het gevoel onderdeel van een ‘gilde’ te zijn.

Vervolgens spraken de leden in drie groepen over de invulling van evenzoveel ‘design labs’, die moeten zorgen voor verdere uitwerking van de ideeën over faculties, communities en fellowship.

Spoorboekje

Aan het slot van de conferentie sprak de zaal de behoefte uit om nu concreter te worden. Enkele leden gaven aan graag een actieve rol te vervullen binnen de nieuwe design labs.

Algemeen directeur Harm Mannak gaf tot besluit een inkijkje in het ‘spoorboekje’ voor de volgende fase van de governance, die tot oktober 2019 loopt. Op zeer korte termijn worden de design labs samengesteld, die in de zomermaanden aan de slag gaan en moeten rapporteren tijdens een bestuurstweedaagse eind augustus. In september en oktober worden de plannen besproken met de huidige ledengroepbesturen en binnen het bestuur. Eind oktober wordt fase twee afgesloten met een tweede creatieve conferentie. Na oktober wil de NBA proefdraaien met de communities en faculties.

Voorzitter Marco van der Vegte dankte de leden voor alle commentaren, zowel tijdens de NBA Open-sessies als tijdens de conferentie zelf. Na het ophalen van alle input gaat het er om de inhoud, benadrukte hij.   

Images

Film Creatieve Conferentie

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings