NBA Café Brasserie de Boerderij Arnhem - 16 mei

405 keer bekeken 0 comments

Wat gebeurt er allemaal rond de campagne NBA Open en hoe vergaat het de design labs? Wat vond er plaats bij de verschillende evenementen? Wie waren er en wat is er uitgekomen? Wat was opvallend? Welke ideeën leefden er? 

Op deze pagina vind jij hierover alle informatie. Klik door naar jouw event voor de foto's of de video. Lees de blogs van de deelnemers. Geef jouw mening of doe mee aan een poll.

 

 

Afgelopen donderdag 16 mei 2019 was de NBA Open-bijeenkomst in het Sonsbeekpark te Arnhem in de serre van de Brasserie. Pauline van der Hoff, stafmedewerker bij de NBA, doet verslag van deze middag.

Er waren 12 deelnemers en de groep was divers van samenstelling. Een paar zeer ervaren accountants, maar ook twee jongere professionals in opleiding. Het waren voornamelijk mkb'ers met vanuit hun verleden ervaring bij de Big 4. Ook was er een deelnemer vanuit de Belastingdienst en een bijna-pensionado.

Nieuwsgierig

Nieuwsgierig kwamen ze binnendruppelen met vragen: ‘NBA Open, wat moeten we daarvan verwachten? Wat doet de NBA voor ons als accountants in de mkb-omgeving?'

Na een drankje en hapje volgde de eerste kennismaking en stelde de moderator Sandra Gevaert voor om in kleine groepjes op pad te gaan voor een korte wandeling rond de vijver van het Sonsbeekpark. Tijdens de wandeling in deze prachtige inspirerende omgeving bespraken we de meegekregen vragen. Bij terugkomst volgde de nabespreking.

Sterke behoefte aan verbinding

De behoefte om met elkaar te verbinden leeft sterk in deze groep. Er is sprake van een verschuiving in het beroep van de controle van cijfers bij de jaarverslagen, naar een meer adviserende rol van de accountant. De accountant wil naast zijn klant staan en deze steunen in de problemen waar hij als ondernemer tegen aan loopt. In de verschillende branches zijn de vragen divers en daar is brede kennis voor nodig. De beroepsgroep zou graag onderling meer samenwerken om deze kennis te delen met collega’s en stakeholders. Daar is onderling vertrouwen voor nodig. Daarbij moeten we niet langer denken vanuit de concurrentiepositie, maar vanuit samenwerken, verbinden en collegialiteit.

Elkaar versterken

We kunnen elkaar als beroepsgroep bijvoorbeeld versterken op het vlak van de ict-oplossingen. Soms lijkt iedereen los van elkaar het wiel uit te moeten vinden. Ervaringen met fraude kan gedeeld worden, zodat anderen daar weer meer alert op zijn. Ook bij de maatschappelijke vraagstukken rond het verduurzamen van organisaties is nog veel winst te behalen. mkb-accountants adviseren ondernemers al vaak, maar door hun kennis hierover met elkaar te delen, zijn de kansen legio. Over de diverse branches is zoveel ervaring beschikbaar bij collega’s! Wanneer ze die ervaring zouden kunnen verbinden, krijgt het beroep accountant nieuwe glans, ook voor de jongere generaties.

Met elkaar de schouders eronder

De waarde die dit voor de ondernemer en de accountant oplevert, is een bron van inspiratie die we als NBA-leden kunnen aanboren. Dat kan niet van bovenaf komen, maar is een proces dat bottom-up gedragen moet worden. Met elkaar de schouders eronder en open staan voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving om het beroep levend te houden en nieuw elan toe te voegen. NBA Open, niet alleen het kantoor, maar samen met de leden, Open en voor elkaar.

Wat zeggen deelnemers?

"Geweldig, wat een energie krijg je daarvan!"

 

“NBA zou als docking station moeten fungeren”

 

“Angst faciliteert het ontstaan van regels”

 

“Men zou meer vrijheid moeten krijgen in het vak. Deze vrijheid gaat wel samen met verantwoordelijkheid nemen”

 

"Diversiteit = een kracht! Er is voor ieder wat wils."

De kracht van het netwerk van de NBA

Diversiteit binnen de accountandy is een kracht. Je kan nog alle kanten uit en we kunnen ontzettend veel van elkaar leren.

Echter, “op dit moment maken we geen gebruik van die diversiteit”. Eén accountant geeft aan dat we over een fantastisch netwerk beschikken, maar dat we elkaar niet weten te vinden. “De NBA zou de regisseur moeten zijn om ons te verbinden als accountant in die diversiteit die we in allerlei rollen en in plekken in de maatschappij vervullen. Als dat goed georganiseerd wordt kunnen we van elkaar leren doordat we elkaar opzoeken en elkaar kunnen vinden op wat ons boeit en interesseert in de verschillende fasen van onze carrière

Meepraten over het vervolgtraject?

We hebben nog een paar NBA Open events te gaan, maar we werken ook al toe naar de Creatieve Conferentie op 17 juni. Dan worden de geluiden die zijn opgehaald tijdens alle events worden gefilterd. Samen met de leden gaan we vervolgens Design Labs opzetten die uiteindelijk moeten uitmonden in de nieuwe governance-structuur van faculties en communities.

 Kom ook naar de Creatieve Conferentie 

Images

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings