Interview met Harm Mannak over NBA Open

259 keer bekeken 0 comments

Wat gebeurt er allemaal rond de campagne NBA Open en hoe vergaat het de design labs? Wat vond er plaats bij de verschillende evenementen? Wie waren er en wat is er uitgekomen? Wat was opvallend? Welke ideeën leefden er? 

Op deze pagina vind jij hierover alle informatie. Klik door naar jouw event voor de foto's of de video. Lees de blogs van de deelnemers. Geef jouw mening of doe mee aan een poll.

 

 

In een interview op Accountant.nl legt NBA-directeur Harm Mannak uit wat de campagne NBA Open precies inhoudt. Hieronder de korte samenvatting.

'Wij zijn Open' is de aftrap van een NBA-campagne, waarmee de beroepsorganisatie in gesprek gaat met haar leden. De campagne moet bijdragen aan verdere uitwerking van de governanceplannen van de NBA. De leden van de NBA stemden in december 2018 voor verdere uitwerking van de governancevoorstellen en kondigde het bestuur aan de verbinding met de leden te willen zoeken. De campagne is daarvan het resultaat. 

Centraal staat de vraag wat leden van de beroepsorganisatie verwachten; naast de wettelijke taak als publiekrechtelijke beroepsorganisatie.

"We zijn in de optiek van de leden vooral een pbo. We moeten meer naast onze leden gaan staan. We moeten de Nederlandse Beroepsorganisatie van Aandacht worden."

De vorm die de NBA voor de reeks ontmoetingen met leden wil hanteren is heel anders dan voorheen. De campagne biedt een breed scala van ontmoetingen. De vorm moet helpen om met 'lotgenoten' het gesprek aan te gaan, stelt Mannak.

"We gaan op zoek naar wat leden verbindt, om gezamenlijk invulling te geven aan de rol en positie van de NBA anno nu."

Eerste stap is luisteren

'NBA Open' gaat vooral om het creëren van nieuwe, betekenisvolle verbindingen, als "proeftuin" voor de op termijn te vormen communities en faculties.

De ontmoetingen met de leden zijn het fundament van de campagne. Op basis van de gesprekken volgt op 17 juni de 'creatieve conferentie'. In de maanden daarna wordt verder gebouwd aan het model van de organisatie. Na een tweede conferentie in het najaar wil de NBA "proefdraaien" tot begin 2020 en vervolgens de plannen "panklaar" maken voor de ALV van juni 2020.

Images

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings